389100_479173725429451_170625...  

午安好好好好好好好好好好好好好 我是小mi (# ̄▽ ̄#)

這個熱爆的夏天 小mi真的好想待在家裡發呆吹冷氣就好阿

可是身為人母 哪有那麼輕鬆

micasa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()